Visie

De Stuwe, samen 1 plan.

De gemeenten Oldambt en Bellingwedde zijn gestart met een Onderwijs  Zorg Centrum (OZC) waarin verschillende functies met betrekking tot de (jeugd)zorg en onderwijs zijn gebundeld. Verschillende scholen en zorgaanbieders gaan op één locatie samenwerken om de ontwikkelingskansen te vergroten van kinderen die extra aandacht nodig hebben en niet mee kunnen in het regulier onderwijs. Door slim samen te werken en taken te bundelen, kun je samen méér. Dit vergroot de kracht van het onderwijs en de mogelijkheden voor deze leerlingen. Het OZC is ook een expertisecentrum waarvan de gehele regio zal profiteren. Uitgangspunt daarbij is ondersteuning bieden in het gezin en/of de reguliere school waar zich de problemen voordoen. 

Op 9 oktober 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders formeel ingestemd met de planvorming over de ontwikkeling van een Onderwijs Zorg Centrum (OZC) op de Grintweg 70 te Winschoten. De gemeenteraad heeft op woensdag 28 november j.l. ingestemd met het investeringskrediet. Het leegstaande schoolgebouw van het Noorderpoort krijgt hiermee weer een nieuwe impuls als onderwijslocatie.

Dit is de eerste en voorlopig enige OZC-voorziening in (Oost-)Groningen. Het conceptplan over het OZC is door het Ministerie van OC&W in 2011 als landelijk innoverend aangemerkt.

 Hieronder een linkje, als u erop klinkt downloadt u het verslag van de visie bijeenkomst van de regiopartners van 26 september 2013:

Verslag Visiebijeenkomst 26-09-2013 def.

Hieronder een linkje, als u erop klikt downloadt u een presentatie van een onderdeel van de CJG Route; 1kind – 1 gezin – 1 plan:

ozc breed 1-1